Vitajte na našich stránkach!

WP320

  • Magnetický hladinomer WP320

    Magnetický hladinomer WP320

    Magnetický hladinomer WP320 je jedným z dôležitých meracích prístrojov pre riadenie priemyselných procesov.Je široko používaný pri monitorovaní a riadení procesov hladiny kvapalín a rozhrania v mnohých priemyselných odvetviach, ako je ropa, chemický priemysel, elektrická energia, výroba papiera, metalurgia, úprava vody, ľahký priemysel atď. Plavák má dizajn 360 ° magnetu krúžok a plavák je hermeticky uzavretý, tvrdý a proti stlačeniu.Indikátor, ktorý využíva technológiu hermeticky uzavretých sklenených trubíc, jasne ukazuje hladinu, čo eliminuje bežné problémy sklenených meradiel, ako je kondenzácia pár a únik kvapaliny atď.