Vítejte na našich stránkách!

WP3051DP

  • WP3051DP Převodníky diferenciálního tlaku

    WP3051DP Převodníky diferenciálního tlaku

    Hlavní součásti WP3051 jsou modul snímače a pouzdro elektroniky.Piezorezistivní/kapacitní senzorová technologie se používá při měření WP3051 ve Wangyuanu.Modul snímače obsahuje systém snímačů plněných olejem (izolační membrány, systém plnění oleje a snímač) a elektroniku snímače.Elektronika snímače je instalována v modulu snímače a zahrnuje snímač teploty (RTD), paměťový modul a převodník kapacitního na digitální signál (C/D převodník).Elektrické signály z modulu snímače jsou přenášeny do výstupní elektroniky v krytu elektroniky.Skříň elektroniky obsahuje desku výstupní elektroniky, místní tlačítka nuly a rozpětí a svorkovnici.