به وب سایت های ما خوش آمدید!

WP3051DP

  • فرستنده فشار دیفرانسیل WP3051DP

    فرستنده فشار دیفرانسیل WP3051DP

    اجزای اصلی WP3051 ماژول حسگر و محفظه الکترونیکی هستند.فناوری سنسور پیزورزیستیو/خازنی در اندازه‌گیری‌های wangyuan WP3051 استفاده می‌شود.ماژول حسگر شامل سیستم حسگر پر روغن (دیافراگم های جداکننده، سیستم پر کردن روغن و سنسور) و الکترونیک سنسور است.قطعات الکترونیکی حسگر در ماژول حسگر نصب می‌شوند و شامل یک سنسور دما (RTD)، یک ماژول حافظه و مبدل سیگنال به ظرفیت به دیجیتال (مبدل C/D) می‌شود.سیگنال های الکتریکی از ماژول حسگر به الکترونیک خروجی در محفظه الکترونیک منتقل می شود.محفظه الکترونیک شامل برد الکترونیکی خروجی، دکمه های صفر و دهانه محلی و بلوک ترمینال است.